Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Begreppsförvirringen är stor

Uteslutningen av Åke Green blev aldrig någon stor nyhet. Om man däremot läser kristna tidningar som Världen idag eller Dagen kan man tro att det är det största som hänt på länge. Framförallt Världen idag har rapporterat väldigt mycket och även stundtals väldigt vinklat, medan Dagens rapportering varit mer hederlig.

En sak som stör mig är dock begreppsförvirringen som hela tiden pågår och alla missförstånd. Jag ska därför försöka reda ut de fyra vanligaste.

1. ”IOGT-NTO ägnar sig åt åsiktsregistrering”
Wikipedia skriver om åsiktsregistrering:
”Åsiktsregistrering i form av anteckning om medborgare i allmänt register får enligt 2 kap 3 § regeringsformen sedan 1975 ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.”

Enligt både ordalydelse och hur ordet brukar användas måste framgå att åsiktregistrering innebär att man registrerar åsikter i ett register. Att utesluta någon som offentligt gett uttryck för sina åsikter kan knappast handla om åsiktsregistrering.

2. ”IOGT-NTO sätter sig över lagen”
Åke Green har friats av Högsta domstolen, som bedömde huruvida Åke Greens uttalande var förenliga med svensk lag i förhållande till rekvisiten i Brottsbalken 16 kap 8§ om att ” Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp”. Avgörande för domen var dock inte lagens utformning utan hur Europadomstolen skulle se på en fällande dom.

IOGT-NTO utgår däremot från om det som Åke Green har sagt (och hur han sagt det) är förenligt med rörelsens grundsatser och program. IOGT-NTO kan inte och tar inte ställning till vad som bör vara lagligt att säga, utan endast hur rörelsen ser på det. Det är inte konstigare än om ett fackförbund utesluter en rasist eller Moderaterna utesluter en kommunist. Facket eller Moderaterna har därmed inte tagit ställning till om det bör vara olagligt att vara rasist respektive kommunist.

3. ”IOGT-NTO handlar bara om nykterhet”
Nykterhetsfrågan är den viktigaste profilfrågan och det som IOGT-NTO kan bäst, men IOGT-NTO är även en idéburen och politisk organisation som bland annat tror på demokrati, folkbildning och internationell solidaritet. Om detta har varit otydligt är det naturligtvis olyckligt. Jag tror att vi i framtiden behöver ha en större diskussion kring detta.

4. ”Kristna är inte välkomna inom IOGT-NTO”
Kristna är självklart välkomna inom IOGT-NTO. Det finns massor av kristna medlemmar på olika nivåer i förbundet. Däremot bör man inte vara medlem om man i likhet med Åke Green inte kan visa respekt för andra medlemmar. Inom IOGT-NTO måste alla få plats och känna sig välkomna, homosexuella likaväl som kristna. Och jag anser inte heller att det finns någon motsättning där.

Artiklar:
Dagen
Dagen 2
Dagen 3
Världen idag


13 kommentarer

Jag är helt övertygad om att det inte rör sig om vanligt enkel omedveten begreppsförvirring. Snarare rör det sig om att välja orden för att få IOGT-NTO att framstå som, ptja, ondskefulla.

Ett exempel är bloggen Metanoias inlägg ”Går dina pengar till åsiktsregistrering?” (http://daveblogg.blogspot.com/2008/01/gr-dina-pengar-till-siktsregistrering.html). Konfronterad med ordvalet svarar ”Jag har ingen aning om vad som försiggår på IOGT-NTO:s kansli, men uppenbarligen har någon någonstans noterat och registrerat Green uppfattningar i vissa frågor, och då tycker jag det är en relevant fråga om det finns andra personer vars åsikter man också har ”noterat och registrerat” som potentiellt olämpliga”.

Jag tillåter mig ett visst tvivel vad gäller blogginnehavarens syfte med att nämna ”åsiktsregistrering” i postens titel.

Kommentar av Jobjörn den 6 februari 2008 @ 4e m

För dig som tillhör dem som redan tillber RFSL, är ju det här inget problem. Problemet är ju, att RFSL lyckats skapa ett läge, där ingen vågar ha någon åsikt som går emot dem. Då träder ”RFSL-Stasi” in och drar igång en kampanj och hetsar på. Man skulle i dag mycket väl kunna förlora sitt arbete, om man råkar ut för RFSL-drevet.
Men som sagt, för dig och andra som oreserverat tillber RFSL, är det svårt att se problemet. Empati är inte någon utpräglad egenskap i dessa kretsar.

Kommentar av Ville den 6 februari 2008 @ 8e m

Jobjörn:

Visst är det så. Att vilseleda eller tänja på sanningen kan ju vara ett (fult) debattknep, dock verkar det även ibland bero på ren okunskap/förvirring.

Ville:

Jag förstår överhuvudtaget inte var RFSL kom in i bilden? Men vill man inte diskutera sakfrågorna kan man ju alltid blanda bort korten. Jag vet inte särskilt mycket om RFSL, men jag tror säkert de gör ett bra jobb när det gäller att stötta och informera. Vilken fantasivärld du lever i eller vilka konspirationer som finns i ditt huvud vet jag inget om…

Om det är någonstans som det är brist på empati så är det väl hos Åke Green och hans anhängare. Uppenbarligen har de i alla fall inget problem med att såra och skuldbelägga oskyldiga människor.

Kommentar av Niklas den 6 februari 2008 @ 9e m

Hej Ni !
Visst,jag tycker att ni försöker blanda bort korten. Det gör man genom att analysera begreppen istället för att diskutera sakfrågan.
Valeri Surell,Ägnat sitt liv åt nykterhetsarbete.VD för MHF i 21 år:Ordförande för Nordiska Nykterhetsrådet (Paraply org. till IOGT)Han är jurist och väl förtrogen med IOGTs stadgar.Han finner ingen grund för uteslutning i stadgarna.Han har inte fåttt nån´förklaring fr. sin vän förbundsordföranden.Hans familj förintades under kommunismen för sin tros skull.Levde även under nazismens förtryck.Att man rensade ut Åke Green för hans åsikts skull blev för mycket för att han skulle stå kvar som medlem.
En annan medlem uppmanar andra att lämna.Hans pappa räddades av en tillfällighet fr förintelsen.Han vill inte stillatgande när en medlem stäplas ut pga sina åsikter.
Själv stämplade jag ut mej själv (om vi ska fortsätta på det spåret; Min pappa var vid fronten när vårt land(Finland) räddades fr kommunistiskt förtryck.Mycket möjligt att mitt liv redan hade avslutats i Sibirien,om jag inte varit tyst med mina åsikter)
Att svensken(media) inte bryr sej när mänskor börjar stämplas ut pga av åsikter, säjer mer om tillståndet i landet,än om händelsen.
Sedan är det rent nonsens att Niklas håller på med att ”Det är inte konstigare än att Moderaterna skulle utesluta en kommunist” etc. Åke Green ställer upp på grunderna om”demokrati,solidaritet och nykterhet”.Skulle aldrig kommit på tanken att ha invändningar mot homosexuellas medlemskap,eftersom han tror på allas lika värde.Däremot tolererade inte homosexuella melem(mar ?)Åkes demokratiska rättighet som medlem.
Vad vi ser igen och igen är att man i toleransens namn lämnar demokratin för extrem intolerans.Jag kallar det fascistoida metoder.
Domen säjer kanske att det är ingen ide´att döma mot lagen,(som hade skett innan)eftersom det inte skulle godtas av Europadomstolen.(Tack o lov kan inte Sverige vara ute och snurra hur mycket som helst)Men slår samtidigt tydligt fast att man kan inte döma Hans predikan som hatbrott (el hets mot folkgrupp)
Alltså.än en gång.Niklas säjer att alla ska känna sej välkomna,homosexella som kristna.Har aldrig varit ett problem. Tills nån´i gruppen homosexella ”känner sej kränkt”
när de får veta(”känner”) att det finns oliktänkande i samma organistion.

Kommentar av stefan den 7 februari 2008 @ 2f m

Hej Stefan!

Jag har tidigare skrivit mer direkt om sakfrågan i ett kortare inlägg här och på lite andra ställen.

Jag tycker dock inte att du håller dig till sakfrågan heller och även dina jämförelser och begrepp känns lite konstiga.

Det är ingen männsklig rättighet att få vara med i IOGT-NTO, utan för att få vara det måste man ställa sig bakom föreningens grunder och man får inte dricka alkohol. Däremot är föreningsfrihet en männsklig rättighet, vilket i det här fallet kan tolkas som att IOGT-NTO får bestämma sina egna grundsatser och om uteslutningar utan inblandning utifrån. Jämförelsen med statligt åsiktsförtryck och övergrepp som har gjorts för att upprätthålla sådant känns därför inte som alls jämförbart med den här situationen och jag tycker faktiskt att det är att förminska de förtrycket att dra den jämförelsen här. Precis som du själv skrivit får Åke Green tycka och säga sin åsikt utan risk för statliga repressalier, däremot får han inte vara medlem i IOGT-NTO.

Vad gäller Åke Greens uppfattning, så kan man tyvärr inte göra den uppdelningen som du gör. Det är inte så att man är mindre rasist för att man säger att man inte är det, men trots det sprider rastiska åsikter, för att ta ett exempel.

Sedan handlar det knappast om en homosexuell konspiration. Det finns väldigt många medlemmar som inte är homosexuella som ställer sig bakom homosexuellas rättigheter. Och det handlar inte om att någon fått veta att det finns oliktänkande inom organisationen… Det handlar om att Åke Green angripit gruppen homosexuella på ett sätt som inte är acceptabelt i vår organisation.

Kommentar av Niklas den 7 februari 2008 @ 9f m

Ett ord; Bra

Kommentar av AeroTech den 7 februari 2008 @ 2e m

Stort tack till Stefan! Jag håller helt med och applåderar. Formulerat precis på pricken: ”… att man i toleransens namn lämnar demokratin för extrem intolerans. Jag kallar det för fascistoida metoder.” Det är precis vad det är!

Kommentar av Rolf den 7 februari 2008 @ 7e m

Rolf:

Är det även ”fascistoida metoder” att utesluta en nazist? Eller om Moderaterna utesluter en kommunist? Osv.

Kommentar av Niklas den 7 februari 2008 @ 8e m

En kommunist som medlem i Moderaterna har hamnat fel.Är uppenbarligen medlem för att infiltrera/sabotera.Naturligt att utesluta en sådan.
Däremot,Åke Green i Nykterhetsförbundet är där för att verka för nykterheten mot alkoholens massiva skadeverkningar.Själv har han levt och verkat i enlighet med det hela sitt liv.
Han har starka (inte särskilt smidiga och polerade som en politikers)åsikter om homosexualitet.Och anser att ”sexuella abnormiteter är en cancersvulst på samhällskroppen”.I samma predikan säger han att ” vi ska visa respekt och vördnad för människorna bakom problemen” I TV programmet i måndags sade han att han med sin kropp(fysiskt) skulle försvara sina meningsmotståndare om de blev attackerade när de gick ut fr. TV-huset.Han har inte uttryckt sej smidigt ifall han velat slippa bli kallad ”homohatare”.Men för att kalla honom homohatare,måste snarare bero på att man hatar honom,mer än att man grundar det på fakta.
Däremot är det tillåtet bland homosexuella att uttrycka sej hatfullt gentemot kristna och meningsmotståndare.Har själv hört ”homofrontfiguren”Jonas Gardell skandera ”hata Affe” (Alf Svensson).I pridemarchen skanderade mat ”…hacka Affe till oblat”.I samma festival anordnades en tävling i pilkastning där man skulle pricka Påven,Alf Svensson och Ulf Ekman.Lyssnade på Mark Lewengoods ”sommarprat” där han kommenterade beskaffenheten på hjärnan hos en meningsmotståndare.Alltså hatet är uppenbart,men det kommer inte fr kristna.Nyligen hade man en kampanj för familjen med afficher me texten mamma,pappa barn.och ett hjärta.Det blev utsatt för större sabotage än nån reklamkampanj ”i modern tid”. Antidemokratiska RFSL aktivister som inte tolererar oliktänkande(för att inte säja ”naturligt tänkande”)Skulle det varit attentat mot ”en homosexkampanj”,skulle man ha gjort allt för att sätta dit förövarna och döma dem för hatbrott.
Åke fick själv veta att anledningen till att man ringde fr IOGT var att det fanns homosexuel(la) som känt sej kränkta av hans medlemskap. Ska jag jämföra med exemplet högst upp så tycks det mej att homosexuella ”aktivisters” medlemskap river ner i IOGT också, när nu medlemsantalet rasar.Inte för att kristna el. andra oliktänkande har något att invända mot deras medlemskap.Utan pga IOGTs (o ”homosexuella kränktas” (vad jag kallade)extrema intolerans genom att utesluta en medlems pga dennes åsikt om homosexualitet.Man har inte skött uteslutningen vidare demokratiskt heller, när man inte talat alls med distrikt eller lokalorganistaionen i Kalmar.
Exemplet med ”kommunist i Moderaterna” skulle stämma om det gällde tex Åke Green som medlem i RFSL. Eller en RFSL aktivist i Åke Greens församling :-)
Så enkelt är det.Därför har jag lämnat IOGT och därför fortsätter folk att lämna ;- pga av extrem antidemokratisk intolerans som man förvisso försöker att omskriva ”till demokratisk tolerans”

Kommentar av stefan den 8 februari 2008 @ 2f m

Stefan:

Du är ute och cyklar. Du försöker tillskriva gruppen homosexuella gemensamma åsikter och värderingar. Och det finns tydligen en gemensam konspiration från ”de homosexuella”. Det är bara fördomsfullt och dumt.

Jag gör inte så, utan tvärtom är jag övertygad om att det finns massor av olika åsikter och värderingar bland gruppen kristna. De allra flesta kan ställa sig bakom IOGT-NTO:s grundsatser och visa respekt för andra människor. Jag tror att medlemstappet just nu är kortsiktigt, på lång sikt är det viktigt att vi står upp för våra värderingar och välkomnar alla typer av människor till rörelsen (därmed inte alla åsikter).

Och återigen. En person som Åke Green har hamnat fel i IOGT-NTO. IOGT-NTO handlar inte bara om nykterhet.

Kommentar av Niklas den 8 februari 2008 @ 7f m

Jag skriver ingenstans om homosexuellas gemensamma åsikter och värderingar.
Ok, du avslöjar en ny agenda för IOGT.Jag skulle föreslå att vi bygger upp IOGT från början igen.Alla som vill vara med i en organisation för nykterhet och allt vad det innebär.Där åsikts- OCH yttrandefrihet gäller.Religiöst och politiskt obundet.De kan välja detta alternativet.
De som vill gå med i det ”nya IOGT” där åsikten vad gäller homosexualitet är avgörande för medlemskapet,kan göra det.Iallafall YTTRANDEFRIHET vad gäller de åsikterna.

(Totalitära regimer har alltid framhållit sin religions-och åsiktsfrihet.Bara man inte YTTRAR något om det.Alltså begreppet demokrati betyder något annat i totalitära länder.Ser ut att krypa in i svenska organisationer)
Denhär debatten började med begreppet ”åsiktsregistrering”.Då menade jag att man behöver inte missa saken och spåra ur på begreppet.Nu visar det sej vara värre på den punkten också.
Datainspektionen överväger att inleda granskning,pga av åsiktsregistrering.De som har blivit värvade på kristna konferenser har blivit registerförda i en särskild kategori.

Kommentar av stefan den 8 februari 2008 @ 1e m

Jo, Stefan. Det var precis det du gjorde. Du försökte svartmåla homosexuella genom att hänvisa till vad enstaka homosexuella påstås ha gjort. Jag tycker det är beklämmande att människor uppenbarligen visar så lite förståelse för förtryck och förföljelse i totalitära stater att de kan jämföra det med denna situationen där en demokratisk organisation tar ett demokratiskt beslut om att utesluta en medlem eftersom han uttryckt sig på ett sätt som inte stämmer överens med organisationens grunder.

Det är skrämmande med en sån liten förståelse.. lite perspektiv skulle man ju hoppas på.

Om det handlat om en nazist eller rasist är jag övertygad om att få protesterat, men när IOGT-NTO står upp för homosexuellas rätt att inte utsättas för grova kränkningar då handlar det helt plötsligt om ”förtryck”.

Jag undrar vad (främst) frikyrkliga som nu protesterar högljutt ska säga nästa gång som deras kristna organisation vill utesluta någon som bryter mot organisationens grunder. Jag tror inte på allvar att frikyrkorna skulle vilja avstå från rätten att vara en autonom organisation och rätten att ta beslut om uteslutning. Tror du?

Det sista förstår jag inte riktigt. Jag vet att det förs statistik över hur många som värvas genom satsningen på att värva kristna, som ett sätt att utvärdera hur effektiva olika medlemsvärvande insatser är. (Ungefär som när ett företag utvärderar hur effektiva olika marknadsföreningskanaler är) Att en uppgift om tro eller liknande skulle användas i några andra syften ser jag som uteslutet och förstår inte vad poängen med det skulle vara. Om denna statistik förts på ett olämpligt sätt vet jag ingenting om, men i så fall får väl rutinerna för detta förbättras.

Och så en sak till. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är mänskliga rättigheter som vi värnar högt i Sverige. Att vara medlem i IOGT-NTO är däremot ingen mänsklig rättighet. Är man rasist kan man inte vara medlem eller dricker man alkohol kan man inte vara medlem för att ta två exempel. Däremot är föreningsfrihet en mänsklig rättighet, som torde innebära att IOGT-NTO är en autonom organisation som kan besluta kring sina egna grundsatser utan inblandning från staten eller liknande.

Kommentar av Niklas den 8 februari 2008 @ 2e m

Det viktiga nu är att IOGT-NTO inte gör avbön. Om man bara har en åsikt när man inte förlorar på den så har man ingen åsikt. Man ska inte stirra sig blind på medlemsantal.

Kommentar av Jesper den 21 februari 2008 @ 1e m

Skriv en kommentar