Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Rödgrön splittring gynnar SD

Det finns som jag ser det två val för de rödgröna, antingen går de till val som ett enat alternativ som möter en enad allians eller så går de till val som tre olika partier med olika politik och olika möjliga samarbetspartners efter valet. Även med det senare valet av taktik skulle det dock vara tydligt att det troligaste skulle vara samarbete mellan S, Mp och V, men med större självständighet för partierna.

De rödgröna partiledningarna valde det första alternativet och måste således framstå som eniga pålitliga samarbetspartners. Medias roll har varit att, ganska skickligt, utmåla de rödgröna partierna som splittrade.1 Idag har något nytt hänt, för idag verkar de rödgröna partierna själva tro att det är en smart idé att gå till val med en splittrad allians. Jag vet visserligen inte exakt vad de har sagt till media, men i Aftonbladet framstår det nu som att alla rödgröna partier spekulerar kring samarbete med borgerliga partier.

Självklart vill inget av de rödgröna partierna regera med stöd av SD och det tror jag de flesta också inser, men på vilket sätt gör inviter över blockgränsen SD svagare? Det gör SD starkare genom att alla partierna framstår som en enhet, med små skillnader mellan sig, samtidigt som det gör de rödgröna svagare eftersom deras samarbete framstår som bräckligt.

Så vad borde de ha svarat? Varför inte något i stil med:
"Det är helt otänkbart för oss att samarbeta med SD, men det är en hypotetisk fråga eftersom vi inte tror att SD kommer att ta sig in i riksdagen. Vi går till val på att bilda en rödgrön-regering för en mer solidarisk politik istället för dagens orättvisa politik"

Med detta uppnår man dels att man stärker sin allians, dels att man förringar SD:s betydelse och dels att man går till angrepp mot borgarna. Jag tror nämligen liksom Svensson att SD motverkas bäst genom tydliga skiljelinjer i den ekonomiska politiken.

Vi ska inte spela på SD:s planhalva och ge dem problemformuleringsinitiativet, utan gå till angrepp mot den borgerliga klasspolitiken med klassisk vänsterpolitik.

Tydliga konfliktytor i viktiga frågor där SD saknar genomtänkt politik och förtroende missgynnar SD och visar dessutom att de etablerade partierna tycker allt annat än lika.

 

Fler artiklar om SD:
SvD | SvD2 | SvD3 | SvD4 | SvD5 | SvD6 | DN | DN2 | DN3 | DN4 | DN5 |

  1. Detta i sig flyttar fokus från politiken till ganska ointressanta frågor om partiernas splittring. Egentligen borde ju det naturliga vara att tre partier tycker lite olika []

2 kommentarer

Känns som en förnuftig strategi. Bortsett från att det liknar en Pyrrhusseger! Om inget görs åt den stora muslimska invandringen så kommer muslimernas makt i landet att öka kraftigt med tiden. Har etablissemanget egentligen vunnit då? Förstås inte! Muslimerna vinner då som SD skulle tjäna på att inte tillämpa din strategi.

Muslimerna var 500 på 60-talet, 200.000 år 2000 och nästan 400.000 idag! Om det forstätter så här så är dom 800.000 år 2020 och 1.6 miljoner år 2030. Dom får många fler barn än oss.

Eller hur? Är etablissemanget nöjda då? Är DU nöjd då? Deras politik kommer att vila på Koranen. Tror du mig inte? Tänk efter!
Fundera på om det kan ligga något i vad SD säger om muslimerna. Allt jag begär. Var ärlig mot dig själv!

Kommentar av KLARTEXTEN! den 7 november 2009 @ 8e m

1. Jag tror inte på konspirationsteorier eller att man nödvändigtvis tycker lika och har något gemensamt mål bara för att man råkar komma från samma land eller har samma religion/kultur.

2. Matematik är visserligen inte min starkaste sida, men jag tycker det är svårt att förstå hur du räknar som du gör och varför. Enda sedan åtminstone 70-talet har det funnits olika fantasifulla beräkningar om att ”invandrarna” ska vara i majoritet ett visst år eller liknande. Sedan flyttas årtalen framåt. Dock bryr jag mig inte, se punkt 1 och 3.

3. Jag tror att lagstiftningen kommer att vila på Koranen lika lite som den vilar på Bibeln idag. De extremt grundläggande värderingarna om rätt och fel som är som finns i både Bibeln och lagstiftningen finns vad jag vet även i Koranen.

Således förstår jag inte vad problemet är? Vad är det du försöker säga?

Kommentar av Niklas den 7 november 2009 @ 9e m

Skriv en kommentar