Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Att röka tobak (Visa för gossar)

Idag på jobbet på Skansen fick jag en bok av en kollega: Sjung – Sånger samlade och utgivna för N.G.T.O:s grundloger och ungdomsorganisationer. Boken är utgiven 1916 och innehåller många intressanta sånger. En handfull sjungs fortfarande idag, inom nykterhetsrörelsen eller i andra sammanhang, och ytterligare en del känns igen från andra gamla IOGT-sångböcker jag har bläddrat. De flesta är dock nya för mig. Jag fastnade särskilt för en fascinerande sång: Att röka tobak (Visa för gossar). Den visar att det uppenbarligen fanns en negativ syn på tobak inom N.G.T.O på den här tiden. Och att det fanns en del mindre sunda värderingar.

Att röka tobak (Visa för gossar)

Att röka tobak är ett bruk,
Ja visst, ja visst, ja visst.
Som har gjort mången gosse sjuk,
Ja visst, ja visst, ja visst.
Ty giftet in i blodet går,
Och hjärtfel ger i unga år,
Och då får hälsan banesår,
Ja visst, ja visst, ja visst.
 

Kolumbus över havet for,
Tra la, tra la, tra la.
Då såg han med förundran stor,
Tra la, tra la, tra la.
De röda indianerna
Gå kring med eld i munnarna
Och bolma rök ur näsorna
Tra la, tra la, tra la.
 

De vita ville härma dem,
Jaha, jaha, jaha.
De förde tobaksbruket hem,
Jaha, jaha, jaha.
Och så som vilden gjort förut,
Gör nu den vite utan prut.
"Förvildad" blir han själv till slut,
Jaha, jaha, jaha.
 

Nog mången anser fint och nätt,
Åhå, åhå, åhå.
Att röka sig en cigarett,
Åhå, åhå, åhå.
De göras i Amerika
Av skräp, som ingen där vill ha.
Att lura svensken går så bra.
Åhå, åhå, åhå.
 

Att stoppa snus i munnen in,
Å fy, å fy, å fy,
Det tyder på ett snuskigt sinn',
Å fy, å fy, å fy,
Den sig på hjärnan lägga plär,
Och mången nu på dårhus är,
Som hållit snusen allt för kär,
O ve, o ve, o ve!
 

Min kära gosse, tänk så här:
– Hurra, hurra, hurra. –
"Att bruka tobak skadligt är.
Hurra, hurra, hurra;
Nej, hellre jag min kassa spar,
Och så min hälsa haver kvar
Och lever frisk i all min dar,
Hurra, hurra, hurra!


Inga kommentarer


Det finns inga kommentarer ännu. Kommentera gärna!

Skriv en kommentar