Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Alkoholpolitiska motioner 2016

För några år sedan gjorde jag en genomgång av alla alkoholpolitiska motioner och i år fick jag ett infall att göra det igen. Alkoholpolitiken har tyvärr inte stått särskilt högt på dagordningen under den här mandatperioden, men den senaste tiden har det faktiskt börjat hända saker. Alkoglassen ska stoppas, likaså distansförsäljning där hemleverans ingår och alkoholreklam i sociala medier ska utredas. Och alkoholskatten höjs. Visserligen väldigt lite, men det är i alla fall ett steg i rätt riktning.

Även om motionerna sällan får någon betydelse och det garanterat finns bättre sätt att påverka för en riksdagsledamot är det intressant att se vilka frågor som har fått riksdagsledamöterna att skriva motioner. Ibland kan de ju vara riktigt roliga också, som Sofia Arkelstens något egensinniga motion för ett antal år sedan om att svensk alkoholpolitik måste liberaliseras för att charterresor blir mindre miljövänliga när resenärerna köper med sig alkohol.

För att göra urvalet har jag sökt på ordet alkohol i riksdagsårets motioner och sedan sorterat bort partiernas budgetmotioner och de motioner där alkohol bara nämns, men inte ges något större utrymme. Det blev 43 motioner kvar. Jag har läst dem och kommer att kommentera några av dem i det här inlägget.

Det är liksom förra gången jag gjorde detta ett visst parti som sticker ut. De moderata ledamöterna är verkligen intresserade av alkoholpolitik. Hela 27 stycken av de alkoholpolitiska motionerna skrevs av moderater. De verkar dock inte vara så bra på att snacka ihop sig eftersom de har skrivit väldigt många motioner om samma sak. Hela 10 motioner handlar om gårdsförsäljning av alkohol. Det är en fråga som dessbättre inte är så het längre efter att två alkoholpolitiska utredningar konstaterat att gårdsförsäljning inte, i alla fall inte i ordets verkliga betydelse, går att införa utan att riskera Systembolagets monopol.

Det finns en intressant skillnad när det gäller hur olika moderata ledamöter argumenterar här. Moderaterna har ju på senare år förändrat sin inställning till Systembolagets monopol då de har gått från att vara mer tydligt emot till att vara försiktigt positiva till monopolet.

Gårdsförsäljningsfrågan är för många ett slagträ mot monopolet, men medan vissa ledamöter öppet ifrågasätter monopolet och enbart använder näringspolitiska argument för gårdsförsäljning väljer andra att framhålla vikten av att bevara monopolet och trycker på att det inte alls är något hot mot Systembolaget att tillåta gårdsförsäljning. Thomas Finnborg går till och med så långt att han tycker att Systembolaget ska ansvara för kontroll av gårdarnas försäljning och utbildning av deras personal.1 Lena Asplund tycker däremot att Sverige måste få en ”sansad syn på alkohol och att det faktiskt är ett näringsintresse likvärdigt andra” och Sofia Fölster har svårt att se annat än ”moralism och förbudsiver” bakom förbud mot gårdsförsäljning. Med denna inställning vore det ju enklast att bara avskaffa monopolet på en gång? Den svenska politiken bygger dock på att alkohol inte är en vanlig vara utan en som skapar väldigt mycket lidande för människor och kostnader för samhället. Därför säljs den med restriktioner, högt pris, åldersgränser och utan, nåja begränsat, vinstintresse.

Åldersgränser är ett annat ämne som engagerar. Det är tydligen helt obegripligt med olika åldersgränser i olika sammanhang. Nu är det sällan någon tar upp att åldersgränsen för att köra buss, enligt huvudregeln, är 24 år eller att man blir straffmyndig vid 15 år. Nej, det som är obegripligt är att åldersgränsen för att handla på Systembolaget är 20 år och inte 18 år. Ologiskt, utbrister Lena Asplund utan några ytterligare argument. Då är det ändå ett bättre argument än Cecilie Tenfjord-Toftbys om att ungdomar ändå kan få ta på alkohol enkelt och hennes något förvirrade jämförelse med Norges system som enligt henne är logiskt eftersom de skiljer på starksprit och vin.

Jan Ericson är den enda moderata motionären som skriver rakt ut att han vill avskaffa alkoholmonopolet. Hans argument att butiker ska få sälja alkohol eftersom de idag har så dålig kontroll på folköl, men skulle bli bättre om de fick chansen att sälja även annan alkohol är kanske inte det bästa jag hört. Annars finns det ett antal motionärer som vill förändra hur Systembolaget fungerar, men inte uttrycker att de helt vill avskaffa monopolet. Bland annat vill de förlänga öppettiderna och låta ombud som idag lämnar ut produkter från Systembolaget ha eget lager. Argumenten är främst näringspolitiska och att öka tillgängligheten. Då känns det som man har missat att två av de främsta argumenten för monopolet är att minska vinstintresset och begränsa tillgängligheten.

Sofia Fölster har skrivit en rolig motion om att höja gränsen för alkoholhalten på drycker som säljs i vanlig butik, eftersom dagens gräns på 3,5% är godtyckligt satt. Därför vill Fölster att gränsen ska vara 6%. Att denna gräns inte är godtycklig är dock så självklart att vi inte ges några argument för det. Själv kan jag hålla med om att gränsen på 3,5 är inte är självklar. Det vore väl mindre godtyckligt att låta vanliga butiker endast sälja alkoholfritt, dvs upp till 2,25%?

En annan underhållande sak är hur sjöfyllerilagen uppenbart upprör vissa väldigt. Tydligen är det ett stort problem att inte få framföra fordon utan alkohol i kroppen. I alla fall har det lett till två långa motioner från moderata riksdagsledamöter. Finn Bengtsson m.fl. skräder inte orden när de varnar för det ”samhälle vi indirekt via den nya sjölagen riskerar förespråka”. Visst, de försöker sig på någon slags sluttande plan-argumentation, men själv tycker jag det är en ganska lång sluttning. Att det inte är tillåtet att dricka alkohol och sedan köra båt känns inte som en stor samhällsfara, eller?

Moderaterna har emellertid inte bara skrivit alkoholliberala motioner. Bland deras 27 motioner finns faktiskt 4 som går i mer restriktiv riktning. Lotta Olsson vill förbjuda så kallad eftersupning. Finn Bengtsson och Andreas Norlén vill att bussbolag som medverkar till alkoholsmuggling ska få större ansvar. Det låter spontant som ett bra förslag. Erik Andersson, m.fl. förslag att smugglare ska få betala lagring och destruktion av beslagtagen alkohol känns också vettigt. Kanske är det symptomatiskt att de skärpningar som moderater skriver om handlar just om smuggling.

Det parti som skrivit näst flest motioner är Sverigedemokraterna, men de är ganska långt efter med sina 6 motioner. Även här finns ett intresse för gårdsförsäljning och en splittring mellan de som öppet vill avskaffa alkoholmonopolet och de som säger att monopolet är viktigt, men Sverige bör tillåta gårdsförsäljning och längre öppettider på Systembolaget. Michael Wiechel och Johan Nissinen har skrivit en motion om gårdsförsäljning som bara tar upp näringsintressen. Frågan man ställer sig är varför vi med motionärernas utgångspunkt överhuvudtaget ska ha ett monopol? Svaret är enligt motionärerna att vi inte ska det. Samma motionärer har nämligen även skrivit en motion om att avskaffa monopolet. En så kallad helgardering alltså. Här är det på sin plats att ge ett råd: Wiechel och Nissinen borde nog i fortsättningen låta någon korrekturläsa motioner. Språket är bedrövligt. Att argumenten dessutom är ganska lösryckta och förvirrade gör ju inte saken bättre. Per Klarberg tycker till skillnad från partikamraterna att Systembolagets monopol är viktigt för folkhälsan, men tycker samtidigt att öppettiderna bör vara generösa. Från SD kommer också två mer restriktiva motioner. Johnny Skalin förespråkar i en ganska högtravande motion noll promille som gräns i trafiken och Jimmy Ståhl vill ha bättre kvalitet på alkoholmätarna.

Ledamöterna från övriga partier har inte skrivit så många alkoholpolitiska motioner. Kanske är de nöjda med nuvarande politik, eller så har de fokuserat på andra sätt att påverka. Kanske inverkar det om ens parti har inflytande över regeringspolitiken, men Moderaterna var å andra sidan flitiga motionärer även 2008-2009.

Kristdemokraternas ledamöter har skrivit tre motioner och i samtliga fall är Lars-Axel Nordell, aktiv i riksdagens nykterhetsgrupp, motionär. I samtliga fall handlar det om att upprätthålla dagens alkoholpolitik eller göra den mer restriktiv. Mest intressant är den som handlar om att ta fram en strategi för att förebygga cancer. Alkohol är en av de främsta riskfaktorerna för cancer, men detta är inte särskilt känt i Sverige.

Nu har jag som sagt valt att inte skriva om budgetmotionerna här, men det är ändå värt att nämna att KD har en ganska ambitiös del om alkoholpolitik i sin budgetmotion. De skriver här att de inte är emot gårdsförsäljning, men samtidigt att en sådan måste vara förenlig med Systembolagets monopol. Och det är ju de flesta eniga om att den inte är, men det är tyvärr ett vagt ställningstagande mot gårdsförsäljning. Kristdemokraterna kritiserar också, med rätta, att en minskning av totalkonsumtionen inte finns med bland målen i regeringens nya ANDT-strategi. Det är förstås problematiskt då vi vet att minskad totalkonsumtion leder till en minskning av skadorna. Vän av ordning kan dock påpeka att minskning av konsumtionen knappast var framträdande i den tidigare strategin som KD hade ansvar för. Men det finns en nyansskillnad som KD lyfter.

Även centerpartisterna har skrivit tre motioner. Naturligtvis lyfts hjärtefrågan om gårdsförsäljning. Nu med knepet att föreslå att det införs försöksverksamhet i något län. Ett klassiskt sätt att få igenom förändring är ju att föreslå en försöksverksamhet som sedan blir svår att avskaffa. Kristina Yngwe vill förstås ha den i sitt hemlän Skåne. Staffan Danielsson, kanske mest känd för att inte dela partiets syn på invandring, vill ändra lagen om sjöfylleri. Eftersom man, som jag tolkar Danielsson, inte kan umgås utan alkohol omöjliggör dagens lagstiftning att människor umgås i Sveriges fina skärgård. Bedrövligt. Den tredje motionen handlar om att sänka alkoholskatten för mindre bryggerier. Det skulle enligt motionärerna bidra till sänkt alkoholkonsumtion. En något udda slutsats sett till vad forskningen säger om prisets betydelse för konsumtionen, men man får ändå ge Anders Åkesson och Eskil Erlandsson att de verkligen kämpade för att få sin motion att framstå som restriktiv. Skohornet kom till användning.

Socialdemokraterna har skrivit tre motioner och de ligger alla i linje med dagens restriktiva alkoholpolitik. Två handlar om alkoholreklam och en handlar om alkoholglorifiering i SVT. Motionärerna verkar redan ha nått fram till folkhälsoministern, för när det gäller alkoholreklam i sociala medier ska det nu utredas. Men det borde tas ett större grepp för att stoppa all alkoholreklam. Investeringarna i alkoholreklam har, som motionärerna framför, ökat explosionsartat och de flesta svenskar ogillar reklamen.

Nu kommer vi till Miljöpartiet med två motioner och lite annorlunda ämnen. Den ena handlar om energiinnehåll i alkohol och visst är det sjukt att alkoholdrycker är undantagna från kravet på att ange energiinnehåll på produkter? Den andra handlar om överetablering av serveringsställen och det är en viktig fråga. Tillgängligheten har stor betydelse för alkoholens skadeverkningar, men när det gäller antalet serveringstillstånd har kommunerna i praktiken svårt att påverka. Och det har blivit lättare att få serveringstillstånd.

Vänsterpartiet och Liberalerna kvar då. Vänsterpartisterna har inte skrivit en enda motion om alkoholpolitik och inte liberalerna heller, men de har en större motion av Barbro Westerholm m.fl. som handlar om folkhälsoarbete. Liberalerna verkar ha bestämt att ”äldre” ska bytas ut mot ”årsrika” och skriver därför om det ökade drickandet bland årsrika, främst årsrika kvinnor. Det behövs en attitydförändring och mer kunskap då vi i framtiden riskerar att få fler äldre, förlåt årsrika, med en hög alkoholkonsumtion. Det är inte helt lyckat, speciellt inte om det kombineras med andra sjukdomar och medicinering.

  1. Finnborgs motion är för övrigt misstänkt lik, okej nästan identisk, med en motion av tre andra moderater. []

2 kommentarer

”Jan Ericson är den enda moderata motionären som skriver rakt ut att han vill avskaffa alkoholmonopolet. Hans argument att butiker ska få sälja alkohol eftersom de idag har så dålig kontroll på folköl, men skulle bli bättre om de fick chansen att sälja även annan alkohol är kanske inte det bästa jag hört.”

Nåja. Om du i stället för att raljera även berättat att jag ville komplettera detta med licensiering och hårdare kontroll där man mister all rätt att sälja alkohol om man slarvar med ålderkontrollen hade du givit en aning mer rättvisande bild av min motion. Och jag tror faktiskt att butikerna då skulle skärpa sig – man vill ju inte förlora sitt tillstånd.

Hälsningar Jan Ericson, riksdagsledamot (M)

Kommentar av Jan Ericson den 19 oktober 2016 @ 3e m

Hej Jan! Tack för din kommentar, det blir en bra komplettering. Jag håller med dig om att jag raljerar lite i en del av mina kommentarer till motionerna, men länkar också till alla motioner så att den som vill kan ta del av hela argumentationen.

Jag tyckte din hänvisning till butikernas dåliga kontroll av folköl var lite lustig. Redan idag finns det ju möjligheter för kommuner att kontrollera butikernas försäljning av folköl och ge varningar, etc. Det går säkert att göra det systemet bättre oavsett om man låter butiker sälja fler alkoholdrycker eller ej. I dagsläget och som det sett ut under lång tid missar butiker ålderskontrollen ca 50? av fallen. Även om det blir något bättre tror jag det kommer att ligga långt ifrån Systembolagets kontroll som klarar över 95?.

Kommentar av Niklas den 19 oktober 2016 @ 3e m

Skriv en kommentar