Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Mer om fildelning

Det är mycket diskussion om fildelning nu med anledning av det aktuella lagförslaget. Det borde egentligen stå klart för alla att fildelning för privat bruk inte går att stoppa. Troligen är det inte ens önskvärt att stoppa. Ny teknik och samhällsutveckling innebär att lagarna måste förändras ibland. Nu är det i och för sig en ny lag man vill införa, men det handlar ju om att försöka upprätthålla de tidigare lagarna. Även om denna lag går igenom så kommer det krävas ytterligare steg för att försöka stoppa fildelningen. Ökade repressiva inslag, mer övervakning och hotad integritet. Varför då?

För att skydda upphovsmännen sägs det. Ganska mycket handlar det väl egentligen om att skydda industrin. Och visst, det finns problem med utvecklingen, men då måste vi hitta lösningar på dessa problem. Det går inte att försöka stoppa tekniken eller samhällsutvecklingen. Det är praktiskt för nöjesindustrin att dra in stora pengar på att frakta runt billiga plastbitar, men den tiden är i stort sett förbi. Även om jag personligen är förtjust i skivor, så är det i ett större perspektiv mest av godo. Kulturutbudet har ökat för konsumenterna och kulturproducenterna kan lättare sprida sina verk.

Den som vill tjäna pengar måste erbjuda ett mervärde som någon vill betala för. Smarta tjänster, konserter, bioupplevelser, kringprodukter, exklusiva utgåvor, snygga omslag, etc. Utöver detta så måste staten använda kulturpolitiken för att ytterligare stimulera skapandet, framför allt av svensk film som har en relativt liten marknad. Hur en detta kan utformas borde vi diskutera istället för att försöka stoppa tekniken.

Jag bjuder på två utvecklande lästips:
Christian Engström (pp) förklarar varför dagens upphovsrätt inte kan upprätthållas
Mikael von Knorring skriver på samma tema och om vägar framåt


1 kommentar

En annan fråga är om det inte är lite problematiskt att stifta lagar som leder till att man kriminaliserar en stor del av befolkningen. Bör inte lagar i någon mån spegla vad majoriteten av befolkningen tycker är rätt och riktigt?

Kommentar av Emma på Arken den 3 november 2008 @ 2e m

Skriv en kommentar