Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Alkohol på äldreboenden

I veckan tillsatte regeringen en ny utredning om alkohol. Utredningen ska titta på möjligheten till gårdsförsäljning, trots att t.ex. den tidigare alkohollagsutredningen och riksdagens utredningstjänst kommit fram till att gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets monopol och EU-rätten. Genom att tillåta gårdsförsäljning riskerar vi alltså att förlora alkoholmonopolet, samtidigt som frågan konkret berör ett fåtal producenter.

Utredningen ska även undersöka möjligheten för äldreboenden att servera vin och det tycker jag verkligen är en icke-fråga. Anledningen till att jag ändå tänker skriva lite om den är att jag upplever det som att det förekommer väldigt mycket konstiga beskrivningar av verkligheten i samband med att frågan kommer upp och att fokus ofta handlar fel.

Jag tycker det är självklart att även äldre som vill dricka vin ska kunna göra detta. Även om jag aldrig förespråkar alkoholkonsumtion så avskyr jag i allmänhet när äldre behandlas som barn och inte själva får välja hur de vill leva. Min erfarenhet efter att ha jobbat på tre olika äldreboenden i två olika kommuner är dock att den som vill dricka alkohol också kan göra detta. Vissa äldre kan själva köpa alkohol medan andra kan be anhöriga att köpa alkohol till dem. Det har alltså aldrig varit något problem för de äldre att få dricka alkohol där jag har jobbat och den rådande alkoholkulturen i samhället gör att det finns en stor förståelse för att äldre vill dricka alkohol…

Så vad är egentligen problemet? Ja, jag förstår för min del faktiskt inte vad problemet är. Det regeringen nu verkar vara intresserad av är att äldreboende ska ha rätt att sälja alkohol och då hamnar vi i ett helt annat läge. Ett läge där tillgängligheten av alkohol ökar för de boende, men även för personalen. Det skapar både ett intresse för och en förväntan att dricka alkohol till maten som inte tidigare fanns och som det inte finns någon anledning att skapa.

Därtill finns det ytterligare problem med mer alkohol på äldreboenden. Dels kan faktiskt livskvaliteten för de med sjukdomar eller mediciner som inte bör kombineras med alkohol försämras, antingen genom att de dricker eller genom att de inte dricker men hela tiden påminns om att de inte kan dricka alkohol. Dels finns det många som uppskattar en miljö där inte alkohol är ett påbjudet dryckesalternativ. På samtliga boenden jag har jobbat har det nämligen funnits äldre med tydliga negativa erfarenheter av alkohol. Personer med egna alkoholproblem i bagaget, kvinnor som blivit slagna av sina fulla män, personer som blivit utnyttjade av sina alkoholiserade barn, osv. Dessa tror jag känner en större trygghet och trevnad på ett boende där alkoholtillgången inte är lika påtaglig.

Låt gärna äldre ta ett glas vin, men låt äldreboenden få fortsätta vara en miljö där alkoholkonsumtion inte påbjuds och förväntas!

Andra som bloggar om detta:
I rörelse | I rörelse 2 | Robert Damberg | Ewa Jansson | Högbergs tankar | Jesper Berglund | Charlie Weimers | Staffans blogg | Johanna Nylander |

Artiklar om detta:
Accent | SR | SR2 | SR3 | Arbetarbladet | DN | SvD | SvD2 | HD |


Inga kommentarer


Det finns inga kommentarer ännu. Kommentera gärna!

Skriv en kommentar