Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Så samlas vi ånyo här… Nykterhetsrörelsens sånger

För ett tag sedan fick jag LP-skivan Så samlas vi ånyo här… Nykterhetsrörelsens sånger av Jobjörn. Skivan är inspelad den 20 mars 1977 på IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare utanför Stockholm och innehåller som namnet berättar om en samling sånger från nykterhetsrörelsen. På skivan medverkar en orkester och 150 sångare under ledning av Ricke Löw . Sångerna på skivan finns även i Folkrörelsesångboken, men vissa anges där under annat namn. I låtlistan nedan har jag angett namnet från Folkrörelsesångboken inom parentes.

Sången har alltid haft en viktig plats inom folkrörelserna. Sången stärker samhörigheten bland medlemmarna samtidigt som texterna ofta syftar till att stärka medlemmarna ideologiskt eller är tänkt som propaganda i utåtriktad verksamhet. Sångerna berättar också intressanta saker, dels kan vi tolka texternas innebörd och dels är många av dem skrivna av inflytelserika och intressanta personer. Melodierna är däremot ofta, som vi kommer att se, lånade från kända populära visor och ofta använda av flera folkrörelser. 

En särskild betydelse hade sångerna tidigare inom IOGT-NTO-rörelsen eftersom mötena genomfördes enligt ritual och då hade även sången sin plats på mötena. Nu är förstås ritualerna sedan länge avskaffade, men sångerna finns ju kvar. Ritualen föreskrev sånger att sjunga vid olika delar av ett möte och det präglar texternas innehåll.

Mötena inleddes med begynnelsesång, ett exempel på begynnelsesång är titelmelodin Så samlas vi ånyo här. Texten är skriven av Mauritz Sterner, en pionjär inom nykterhetsrörelsen som skrivit text till många av nykterhetsrörelsens sånger. Sterner var från början rallare och murare, men som så många andra i den tidiga nykterhetsrörelsen fick han intresse för studier och lyckades så småningom bli lärare, föreläsare och författare.

Vid möten välkomnades också nya medlemmar till organisationen genom en välkomstsång, ett exempel är Var välkommen envar med text av Leopold Budde och en melodi lånad från Bernhards Crusells tonsättning av Vikingabalk (Esaias Tegnér).

Efter att de nya medlemmarna avlagt sina nykterhetslöften var det dags för ännu en sång, intagningssången, som erinrade om löftets allvar. Exempel på intagningssånger är Vårt hedersord är givet och Glöm ej löftets helga timma, med text av ovan nämnde Mauritz Sterner. 

Bland sångerna på skivan finns också sånger för några olika förbund. Fram kamrater, fram går fanan är Godtemplarordens sång (IOGT), Som en ädel säd det gömdes hör till Nationaltemplarorden (NTO), Det sväller och sjuder i ungdomsvarmt blod blod är Godtemplarungdomens sång (SGU) och En gång i flydda tider är Blåbandsrörelsens sång. Den första är skriven av en viktig företrädare för nykterhetsrörelsen under tidigt 1900-tal, Johan Bergman. För mig är han mest betydelsefull som grundare av Nykterhetsvännernas Studenthem (Arken) i Uppsala där jag bor, men han var även senare professor, riksdagsman och studierektor inom IOGT. Melodin är hämtad från sången Hold the fort av väckelsekompositören Philip Paul Bliss. Den andra är skriven av legendariske wendelsbergsrektorn Justus Elgeskog, som även var ledarskribent i NTO:s tidning Ariel och ordensstudieledare inom NGTO och senare NTO. Många av hans dikter tonsattes liksom denna av hans fru Ninnie Elgeskog.

Värt att nämna bland skivans sånger är också den fina versionen av Om dagen är fördärvad, annars kallad Trots Allt! Från denna sång har min IOGT-NTO-förening hämtat sitt namn. Texten är skriven av socialisten och nykteristen Ture Nerman, troligen främst känd som antinazistisk tidningsman under andra världskriget. 

I sommarens soliga dagar är antagligen den av skivans sånger som är mest känd bland allmänheten idag. Texten är skriven av Gust E Johansson (Gej) som skrivit ett flertal texter till nykterhetssånger. Om denna sång kommer från nykterhetsrörelsen ursprungligen vet jag faktiskt inte, men den tycks i alla fall ha varit med i någon teateruppsättning inom NTO.

Skivan avslutas med sången Vill du våga en dust som nog är den som idag oftast sjungs inom IOGT-NTO-rörelsen. Texten är skriven av Johan Hellberg. Jag tror det är den Johan Hellberg som var målarmästare och riksdagsledamot från Torshälla. Han var aktiv inom både nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Melodin är lånad från Engelbrektsmarschen.

Fullständig låtlista:

Sida A

1. Fram, kamrater, fram går fanan (Godtemplarordens sång)

2. Vi vill bygga för kommande tider

3. Vårt hedersord är givet

4. Det bor sång på våra läppar

5. Så samlas vi ånyo här

6. Här är unga, käcka viljor (Lägervisa)

7. Löven de grönska (Spel-Olles gånglåt)

8. Det sväller och sjuder i ungdomsvarmt blod (Godtemplarungdomens sång)

9. Glöm ej löftets helga timma

10. Vem kan väl sitta tyst och still


Sida B

1. Var välkommen envar

2. Som en ädel säd det gömdes (Nationaltemplarorden)

3. Om dagen är fördärvad (Trots Allt!)

4. En gång i flydda tider (Blåbandsrörelsens sång)

5. Takt, takt, hållen takten

6. I sommarens soliga dagar

7. Bor jag under ljusa björkars skygd

8. Ut i morgonsolens glans (Sommarhemstrall)

9. Vill Du våga en dust?


Inga kommentarer


Det finns inga kommentarer ännu. Kommentera gärna!

Skriv en kommentar