Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Snobbism byts mot folklighet

Peter Englund ersätter Horace Engdahl som ständig sekreterare för Svenska akademin. Redan när Englund valdes in 2002 tänkte jag att han kom att bli en tongivande figur bland de aderton. Englund är en känd författare, närmast folkkär, och medialt gångbar.

Englund och Engdahl är en framtoning som skiljer sig mycket åt. Engdahls elitistiska snobbism och svårförstådda författarskap jämfört med Englunds folklighet och populära böcker. Även om man stundtals tilltalas av Engdahls elitism eller åtminstone den spänning runt akademins arbete som han skapar, så tror jag att det kan bli en positiv utveckling med Englund. Lite mer öppenhet och lite mer folklighet, i alla fall om man ser till bilden utåt.

Men frågan är.. kommer nobelpristagaren att presenteras på lika många språk?

Englund gör en intressant intervju med sig själv på sin blogg.


Inga kommentarer


Det finns inga kommentarer ännu. Kommentera gärna!

Skriv en kommentar