Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Småpartier i EU-valet

En sak som intresserar mig särskilt när det kommer till val är alla småpartier som ställer upp. I årets EU-val var de ovanligt många. Det var hela 22 övriga partier som beställde valsedlar. Det kan jämföras med förra EU-valet då antalet var 12. Antalet röster på övriga partier har också ökat från 27 148 (0,73%) till 45 091 (1,09%). Ändå är det svårt att påstå att det var ett bra val för icke-etablerade partier. I de tre senaste EU-valen har det kommit partier utifrån som tagit plats i parlamentet, först Junilistan, sen Piratpartiet och senast Feministiskt initiativ. I år är det bara F! som åker ur, men inget nytt parti som kommer in.

F!:s resultat ingår dock inte i övriga partier och det gör inte heller Piratpartiet eftersom de fick över 1% i förra EU-valet, men de har ändå fått vara med i sammanställningen nedan som ett av partierna utanför EU-parlamentet. Det finns ytterligare några mikroskopiska partier som jag inte tar med här.

Piratpartiet
26 526 röster (0,64%)
Piratpartiet kom in i EU-parlamentet 2009, men fick lämna igen i förra EU-valet 2014. Därför har de i detta EU-val presenterats redan i den preliminära rösträkningen, men hamnat helt under radarn både i valrörelsen och diskussionen efter valet. Även om upphovsrättsdirektivet diskuterats en hel del har inte Piratpartiet lyckats få något utrymme. I årets val fick de 26 526 röster (0,64%), ett ras från 82 763 röster (2,23%) i EU-valet 2014. I riksdagsvalet 2018 fick de dock endast 7 326 röster (0,11%), så det är uppenbart att fler väljare tycker att de är relevanta i ett EU-val.

Alternativ för Sverige
19 178 röster (0,46%)
Alternativ för Sverige bildades i början av 2018 med sikte på riksdagsvalet. Det bildades av de som uteslutits i samband med att Sverigedemokraterna bröt med sitt ungdomsförbund 2015. De anklagades då bland annat för samröre med fascister, men det har också hävdats att det handlade om en maktstrid där ledningen för SDU sågs som ett hot. Efter att partiet bildades har det uppmärksammats för att några riksdagsledamöter valde att lämna SD för partiet och för att ledande företrädare spridit antisemitiska konspirationsteorier. AfS är helt enkelt partiet för de som tycker SD att det för lite rasism och antisemitism i SD.

I EU-valet har AfS satsat hårt på ett tydligt EU-motstånd och parollen Sverige ut ur EU. Logiskt eftersom SD tonat ner sin EU-kritik rejält och AfS därför gissningsvis hoppades locka över EU-negativa. Valet blev emellertid ingen framgång. Resultatet på 19178 röster (0,46%) är färre än i riksdagsvalet, även om det är en högre andel eftersom antalet röstande är betydligt färre. I riksdagsvalet fick partiet 20 290 röster (0,31%).

Partiet har inte ställt upp i EU-val tidigare och i de senaste EU-valen har det inte funnits något mer seriöst högerextremt alternativ till SD. I EU-valet 2014 fick nazistiska Svenskarnas parti 728 röster, men de ställde inte upp i valet. Och 2009 fick Nationaldemokraterna 1 329 röster (0,04%), trots att partiet lagts ner några veckor före valet.

Medborgerlig Samling
6 363 röster (0,15%)
Ett katastrofval till för partiet som vill framstå som ett reellt alternativ för borgerliga väljare. I senaste riksdagsvalet fick partiet 13 056 röster (0,20%) och den siffran har nu mer än halverats. Det är förstås färre som röstar i EU-valet, men å andra sidan brukar väljarna vara mer benägna att välja ett icke-etablerat parti och partiet minskar även procentuellt sett.

Medborgerlig samling bildades som protest mot Decemberöverenskommelsen och som nåt slags ”rumsrent” och elitistiskt alternativ till SD. Partiet har präglats av interna och externa konflikter och dragit till sig kontroversiella personer som Alexander Bard och Katerina Janouch. Projektet verkar döfött, men partiledaren har efter valet meddelat att partiet kämpar på.

Partiet Vändpunkt
5 171 röster (0,12%)
För det senaste tillskottet av partier måste valresultatet vara en besvikelse. Visserligen var det ett tufft utgångsläge som helt nystartat parti, men partiet har gjort en seriös satsning och hade flera tidigare miljöpartistiska profiler i ledningen och på sin lista. Partiet bildades av missnöjda miljöpartister och huvudfrågan för partiet är klimatet. Konkurrensen var dock för stor och de flesta valde nog i slutändan ändå Miljöpartiet trots eventuellt missnöje.

Djurens parti
4 105 röster (0,10%)
Djurens parti bildades 2014 och fokus ligger på djurrättsfrågor och miljöfrågor. Partiet halveras jämfört med EU-valet 2014 då partiet fick 8 773 röster (0,24%). I senaste riksdagsvalet fick partiet emellertid bara 36 48 röster (0,06%) så jämfört med det är det en liten ökning. Det är förstås svårt att veta vad halveringen beror på, men en gissning är att Djurens parti konkurrerat om ungefär samma väljare som Partiet Vändpunkt.

Landsbygdspartiet Oberoende
2 059 röster (0,05%)
Landsbygdspartiet Oberoende bildades 2010 och har fått mest uppmärksamhet för sitt motstånd mot varg. I övrigt är det ett borgerligt missnöjesparti med fokus på landsbygdsfrågor. I EU-valet 2014 fick partiet bara 10 röster, men en mer relevant jämförelse är kanske deras 4 962 röster i senaste riksdagsvalet. Trots att partiet är ytterst marginellt på riksnivå lyckades de få 25 mandat i kommuner runt om i landet 2018.

I årets EU-val har de satsat ganska hårt på att de är det enda ”icke-extrema” partiet som förespråkar att Sverige så snart som möjligt ska lämna EU, men det har nog glidit under radarn för de allra flesta väljare.

Kristna Värdepartiet
1 596 röster (0,04%)
Kristna Värdepartiet bildades i början av 2014 och deras viktigaste fråga är abortmotstånd. Nyligen fick de uppmärksamhet på Facebook när de provocerade med ett inlägg som hyllade Alabamas lag mot abort. I förra EU-valet var partiet helt nystartat och fick endast 307 röster. I senaste riksdagsvalet fick partiet 3 202 röster (0,05%) så jämfört med det backar partiet.

Direktdemokraterna
1 276 röster (0,03%)
Direktdemokraterna bildades 2013 och skriver själva ”Direktdemokraterna är partiet som vill att din röst ska bli hörd. Det är den enda punkten i vårt partiprogram”. Punkten har inte lockat särskilt många väljare å ena sidan, å andra sidan kan man säga att det är bra att få över 1 000 röster med en osynlig kampanj och obefintlig politik. Partiet har i alla fall ett starkt namn.

Partiet fick bara 9 röster i EU-valet 2014, även om ett av partiets föregångare Äkta demokrati fick 72 röster. I senaste riksdagsvalet fick partiet emellertid hela 5 153 röster (0,08%). Trots att partiet är för en ”aktiv demokrati” gissar jag att en hel del av dessa väljare i det här valet valde soffan istället för att gå och rösta för EU-valet är ju annars ett val då fler väljare känner att de kan kosta på sig att rösta på ett mindre parti.

Sveriges Kommunistiska Parti
974 röster (0,02%)
Sveriges kommunistiska parti hette tidigare Arbetarpartiet Kommunisterna (ApK). ApK  var en sovjetvänlig utbrytning ur Vänsterpartiet kommunisterna 1977. Partiet ska inte förväxlas med det något större partiet Kommunistiska partiet, tidigare KPML(r) som bildades 1970 och har sin bakgrund i en splittring av VPK 1967. SKP har tidigare förespråkat en bojkott av EU-valet för att inte ge EU legitimitet. Det är en linje som KP fortfarande driver.

Nu valde SKP istället att ställa upp i valet med parollen Sverige ut ur EU och hoppades säkert vinna över en del EU-negativa väljare från Vänsterpartiet. Så värst många blev det inte. Partiet själva ser resultatet som en framgång eftersom man trots lägre valdeltagande fick fler röster än i riksdagsvalet. I senaste riksdagsvalet fick partiet nämligen 702 röster (0,01%). I senaste EU-valet fanns inget vänsteralternativ till vänster om Vänsterpartiet, men i EU-valet 2009 fick vänsteralternativet ArbetarInitiativet 2 862 röster. Det ska dock sägas att det främst bestod av trotskister från Rättvisepartiet Socialister och Socialistiska partiet, så de jämställs nog helst inte med SKP.

Vi Socialkonservativa
715 röster (0,02%)
Det är svårt att hitta information om partiet på internet, men det verkar vara mer eller mindre ett enmansprojekt av Rickard Wall, som för några år sedan uteslöts ur Sverigedemokraterna. Med tanke på detta är det ändå imponerande att lyckas få fler än en handfull röster. I riksdagsvalet 2018 fick partiet 2 röster, så någonting har de uppenbarligen gjort inför det här valet.

Enhet
712 röster
Enhet är ett parti som grundades 1990 och bygger sin politik på holism, pacifism och välmående. Flum och New Age helt enkelt. Det är ett parti som ibland beskrivs som en extrem variant av Miljöpartiet, men många miljöpartister uppskattar nog inte den jämförelsen. Partiet ställer enligt hemsidan upp i EU-valet, men har inte beställt några valsedlar och EU-valet framstår inte som någon prioritering eftersom de genomgående får betydligt färre röster i EU-val. I senaste EU-valet fick de endast 288 röster. Det kan jämföras med 4647 röster i senaste riksdagsvalet.

Klassiskt liberala partiet
702 röster (0,02%)
Ett väldigt marginellt renlärigt nyliberalt parti som motsatte sig att Folkpartiet fick byta namn till Liberalerna. Trots att de i vissa kretsar kända liberala profilerna Henrik Alexandersson (HAX) och Erik Svansbo (Pophöger) kandiderade för partiet lockade de inte många väljare. De ökar förvisso från sina 492 röster (0,01%) i EU-valet 2014. I senaste riksdagsvalet fick partiet 1504 röster (0,02%).

Nordiska motståndsrörelsen
644 röster
Nordiska motståndsrörelsen är Sveriges enda uttalade nazistiska parti och naturligtvis vill de lämna EU. Deras resultat kan jämföras med att nazistiska Svenskarnas parti fick 728 i EU-valet 2014. Det händer alltså inte så mycket. I senaste riksdagsvalet fick NMR 2106 röster (0,03%).

Basinkomstpartiet
213 röster (0,01%)
Ett enfrågeparti som bildades 2018. Kan ni gissa vilken fråga de prioriterar? I senaste riksdagsvalet fick de 632 röster (0,01%).

Skånepartiet
117 röster
Skånepartiet med Carl P Herslow i spetsen kämpar oväntat på. Partiet skrällde i kommunvalen i Skåne 1985, då de bland annat bidrog till att Socialdemokraterna förlorade makten i Malmö. Huvudfrågorna för partiet var då avskaffande av radio- och tv-monopolet samt ett självständigt Skåne.

Sedan dess har invandringsfientlighet och stark fientlighet mot Islam tillkommit. Idag finns bara en spillra av partiet kvar, men tydligen ett antal pensionärer som lyssnar på lokalradion och troget röstar på partiet. I förra EU-valet hade de inga valsedlar, men fick ändå 71 röster. I EU-valet 2009 fick de 217 röster. Riksdagsvalet 2018 resulterade i 296 röster.

Europeiska Arbetarpartiet
29 röster
Europeiska Arbetarpartiet är ett litet märkligt och högerextremt sektparti som har funnits sedan 1970-talet och odlar en personkult kring den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche som nyligen avled. Klassiska kampanjer från partiet är ”Världslandbron”, ”Från månen till mars” och ”Stoppa den gröna fascismen”. Jag vet inte vad som har hänt, men partiet har backat mycket både i riksdagsvalet och EU-valet. I EU-valet 2014 fick partiet 170 röster och i EU-valet 2009 196 röster. I senaste riksdagsvalet fick partiet däremot endast 52 röster.


Inga kommentarer


Det finns inga kommentarer ännu. Kommentera gärna!

Skriv en kommentar