Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Mordmysterium i godtemplarmiljö

Logemöte i mindre salen

Logen n:r 2,007 Höstvind höll ordinarie möte under ledning av logetemplar Sune Vilhelmsson. Mötet hölls i ordenshusets mindre sal som brukade tas i anspråk för dessa tillfällen. Så liten var den inte, fast den kallades mindre; den rymde bortåt hundratalet bröder och systrar, sittande i dubbla rader utefter långväggarna. Så gott som alla platser var upptagna vid mötets början, beroende på att föredragshållarens namn var aktuellt om också en smula omstritt.

På en upphöjd plats vid salens kortända stod presiderande tjänstemannens bord, betäckt av en duk som nådde ända ned till golvet. Duken var broderad med en jordglob, lagd över ett rött malteserkors. Över den presiderandes huvud hängde logens charter inom glas och ram. På långväggarna hängde porträtt av gångna tiders pampar i nykterheten, med svåra skägg och bistra uppsyner som kunde komma vilken rusdrycksdjävul som helst att blekna under solbrännan.

Höstvind och djupa vatten är en 50-talsdeckare av Hans-Krister Rönblom. Anledningen till att den väckte mitt intresse är förstås att den till en del handlar om en godtemplarloge, men det visade sig att boken har många andra kvaliteter. Rönblom var samtida med Stig Trenter, men tycks idag bortglömd. Det är synd eftersom boken är betydligt mer läsvärd än de ganska träiga Trenter-deckare som jag har läst. Just den här boken har dessutom utsetts till en av världens femtio bästa kriminalböcker.1

Boken utspelar sig i den norrländska småstaden Sundhamn där läroverkslärare Paul Kennet som en privatspanare med vetenskaplig metod försöker avslöja en mördare bakom vad som först framstår som ett pojkstreck med dödlig utgång. Den mördade mannen, Gerhard Bäck, var aktiv i stadens godtemplarloge Höstvind och spåren leder Kennet till logen…

Rönblom skildrar en typisk småstadsmiljö, beskriver pricksäkert stadens olika invånare och verksamheten i en godtemplarloge på 1950-talet. Där finns folkskolläraren som är logetemplar2 och riksdagsledamoten som gjort politisk karriär via logen. Dessutom en engagerad esperantist! Gamla kämpar med starka ideal samverkar med unga medlemmar som brinner mest för teaterverksamheten. Rönblom var själv nykterhetsman, men inte aktiv i IOGT utan i NTO. Han är dock förtrogen med miljön och tar med läsaren på såväl styrelsemöte som ett föreningsmöte enligt ritual och, så klart, en parentation.

Höstvind och djupa vatten är en välskriven och underhållande pusseldeckare. Mest läsvärd är den för den underfundiga humorn, ironin och blinkningarna till klassiska böcker i samma genre.

Ett av många underhållande porträtt som jag fastnade för är det av Bäcks hyresvärdar, paret Johansson:

Herrn och frun var hemma och smälte söndagsmiddagen. Fru Johansson, bred och tung var icke olik en boaorm med en get innanför västen. Herr Johansson liknade snarare en nära anhörig till geten.

  1. Världsbibliotekets lista över de femtio bästa kriminalverken []
  2. Logetemplar är titeln på ordföranden för en godtemplarloge []

Migration, juridik och politik

Idag är asyl- och migrationsrätt frågan på allas läppar. Ofta är det just de juridiska aspekterna kring människor på flykt som hamnar i fokus och många hävdar, med rätta, att Sverige har små möjligheter att inskränka möjligheten att få skydd i Sverige. De flesta grunderna för asyl regleras i internationell rätt och den som söker asyl har rätt att få sin sak prövad.

Rätten till skydd i ett annat land för den som flytt har gamla anor, men efter andra världskriget blev asylrätt en mänsklig rättighet som sedan utvecklades ytterligare i FN:s flyktingkonvention, även kallad Genevékonventionen.1 Genom EU-samarbetet har regler om asyl harmoniserats och i EU:s skyddsgrundsdirektiv finns en kategori som kallas alternativt skyddsbehövande.2

Enligt svensk rätt finns dock även de möjlighet att få asyl som övrigt skyddsbehövande och på grund av synnerligen ömmande omständigheter. 2014 var det emellertid bara 5,4 % av de som beviljades uppehållstillstånd på någon av dessa grunder.3 Det är alltså bara för denna grupp som Sverige ensamt kan ändra möjligheterna att beviljas asyl.

Men räcker det att slå fast detta?

Alltför ofta känns det som att debatten handlar om vad Sverige kan göra eller inte kan göra juridiskt. Det är en svag argumentation eftersom den bortser från de grundläggande skälen att ge skydd åt människor som flyr. Vi ser nu t ex hur regeringen urholkar den reella möjligheten att söka asyl samtidigt som man poängterar att asylrätten bevaras. Men vad är asylrätten värd om den inte kan nyttjas? Och regeringen vill ta bort möjligheten att få asyl som övrigt skyddsbehövande eller p g a ömmande omständigheter, d v s de grunder som finns enbart i svensk rätt. Trots att det har liten betydelse för Sverige, men enorm betydelse för de som nu inte får möjlighet att stanna.

Lagstiftningen har många kämpat för och den är värd att slå vakt om, men låt inte diskussionen stanna där. Vilka är våra moraliska förpliktelser? Varför finns reglerna? Varför ska vi erbjuda skydd till människor på flykt? Ett svar är att det lika gärna kunde varit du och jag. Dagens asylregler har sin grund i andra världskriget och förhoppningen att undvika den flyktingkatastrof som skedde då. Det är sorgligt att se hur den förhoppningen grusas i dagens Europa.

  1. Förenklat innebär detta möjlighet till skydd för en person som tvingats fly p g a ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning. []
  2. Här omfattas de som av andra skäl riskerar att dödas eller skadas, t ex på grund av en väpnad konflikt. []
  3. Källa: http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/ []

Sovjetisk nykterhetspropaganda

Jag besökte S:t Petersburg i helgen. En fantastisk resa på många sätt, bland annat med besök på Eremitaget, balett, museet för rysk politisk historia, Finlandsstationen och Fabergémuseet. Under min resa passade jag också på att köpa en del sovjetiska propagandaaffischer i nytryck. De är ofta välgjorda små konstverk och intressanta att studera.

Flera av affischerna handlar om alkohol, men de propagerar egentligen inte för nykterhet som titeln på detta inlägg antyder utan snarare emot alkohol. Affischerna andas ofta arbetarromantik, men i dessa fall är det den försupne arbetaren, den frånvarande pappan eller familjeförsörjaren som använt inkomsten till sprit som står i fokus. Problemen känner vi igen. En del av affischbudskapen kan vi nog ta till oss även idag, men många känns hårda eller fördomsfulla. De är förstås präglade av sin tid.

Jag har skannat in affischerna, tyvärr blev det en kant runt som jag inte orkat ta bort så den får ni leva med. Under varje affisch står årtal och den översättning till engelska som följde med. Inom parentes står namn på affischkonstnären.

 

1926. Where is your family's money? (M. Lebedeva)

 

1929. Daddy, stop drinking. (D. Bulanov)

 

1929. As a river starts with a streamlet, so alcoholism begins with a single shot. (N. Mikhailov)

 

1929. The last warning: quit it! (P. Sokolov-Skalya)

 

1929. In a glass of vodka a plant can be drowned! There shouldn't be any drunk workers around! (I. Yand & A. Chernomordik)

 

1929. Down with drunkards! To plant or farm / They bring only mess, damage and harm! (I. Yand & A. Chernomordik)

 

1930. Let's crush it! (V. Deni)

1930. Remember. When you're drinking your family's starving.

 

1954. No way! (V. Govorkov)

 

 

1958. Shame on you! Behaved like a drunk swine and so that's why / Today can't look anyone in the eye! (N. Velezheva & N. Kuzovkin)

 

1961. Not a single drop! (B. Reshetnikov)

 

1962. I don't want a dad like that! (A. Rudkovich)

Det stora julmust-testet 2014

Här kommer lite sista minuten-tips om julmust för den som ännu inte inhandlat julmust för alla juldagar eller som tänker försöka fynda julmust efter helgerna. Även i år genomförde nämligen UNF- och IOGT-NTO-föreningen 2010 Trots Allt! sin årliga julmustprovning. Nu, efter andra året, är det ju en årlig tradition att genomföra en provning några veckor före jul. Julmust är ju både en väldigt god dryck och en dryck med nykterhetspolitiska ambitioner, så detta känns som en tradition värd att upprätthålla.

Förutsättningarna för årets julmustprovning var ganska likartad som vid förra årets provning, men i år fick undertecknad inta rollen som statens kontrollant och tillse att allt gick rätt till. Nytt för i år var också att vi siktade in oss på premium-sortimentet bland julmust, även om ICA julmust fick vara med som en referens. Då det inte finns någon vedertagen definition av begreppet premium-julmust valde jag på eget bevåg definitionen "julmust som huvudsakligen säljs på glasflaska". 

Provningen genomfördes genom ett blindtest av 11 olika sorters julmust. Då varje must skulle presenteras anonymt och med lika förutsättningar kyldes samtliga under lika lång tid i samma kylskåp (kontrollerad temperatur +8 grader). Möjligen hade någon av julmustsorterna vunnit på en lägre temperatur, men förutsättningarna var samma för alla. Varje julmust presenterades sedan anonymt uppslagen i en kanna.

Förra årets vinnare Zeunerts julmust fick i år se sig slagen av en annan norrländsk julmust: Julmust från Norrland (Nyckel-bryggerier), en klassisk julmust som går hem i alla läger. En julmust som vi starkt vill varna för är årets jumboplacering den danska julmusten Naturfrisk ekologisk julmust. Det enda positiva med denna must är att den är ekologisk.

Juryn betygsatte alla mustar enligt den klassiska betygskalan 0 till 7, som också gör att årets resultat är jämförbart med förra årets resultat. Nedanstående lista baseras på jurydeltagarnas snittbetyg.

1. Julmust från Norrland (Nyckel-bryggerier) – betyg 5,15 

2. Dufvenkrooks julmust – betyg 4,2 

3. Mora must – betyg 4 

4. Nygårda ekfatslagrad julmust – betyg 3,8 

5. Zeunerts julmust – betyg: 3,5 

6. Enbärsmust (Svenskt mathantverk) – betyg 3,4 

7. Apotekarnes årsmust – betyg 3,4 

8. Nygårda bourbonfatslagrad julmust – betyg 2,9 

9. Ica julmust -betyg 2,8 

10. Nygårda romfatslagrad julmust – betyg 2,6 

11. Naturfrisk ekologisk julmust – betyg 0,4

Allt ska börja ordna sig trots allt!

För 25 år sedan bildades en ny IOGT-NTO-förening i Uppsala. Föreningen bildades av ett gäng unga IOGT-NTO:are som tyckte att det saknades en förening för just unga iggisar. De var för gamla för UNF, men kände sig för unga för dåtidens befintliga IOGT-NTO-föreningar. Därför valde de att starta en ny förening. Med sikte på år 2010 valde föreningen numret 2010. Nu har har året passerats (och firats som sig bör), men föreningen lever vidare och är även idag den självklara föreningen för Uppsalas yngre iggisar eller äldre UNF:are.

Föreningen lånade sitt namn från en sång med text av Ture Nerman. Sången delar i sin tur namn med Nermans antinazistiska tidning: Trots Allt! Tidningen gavs ut under andra världskriget och utsattes för censur. Nerman blev även dömd till fängelse för sin kritik av Hitler.
 


Vladimir Lenin, Ture Nerman & Carl Lindhagen i Stockholm 1917

Ture Nerman är en fascinerande person på många sätt. Det är nog hans kamp mot nazismen som gjort honom mest känd, men han var också socialdemokraten som blev vänstersocialist, kommunist och sedan socialdemokrat igen. Tyvärr blev han reaktionär i slutet av sitt liv. Ture Nerman var också nykterist, IOGT-medlem och hängiven agitator för ja-sidan i förbudsomröstningen 1922. Nerman skrev boken Arbetarrörelsens nykterhetspolitik och var en inspirationskälla när vi bildade Nyktra Socialister.

I år fyller alltså Trots Allt! 25-år! Det är förstås ingen ålder på en förening i IOGT-NTO-rörelsen, men en milstolpe att passera på väg mot nya mål. Föreningen är en aktiv 25-åring som kämpar vidare med Ture Nermans hoppingivande text som ledmotiv:

Om dagen är fördärvad och livet ligger svart
och du går där trist och vissen och vet inte var och vart,
ge livet stora famnen, jo, det ordnar sig ändå.
Där oppe över skyarna är himlen alltid blå!

Under stjärnor, under skyar blommar jorden alla år,
efter regnet kommer solsken och på vinter följer vår,
och hur natten ligger kolsvart tar du bara nya tag!
På varenda natt har hittills kommit dag!

Är människorna lumpna och världen full av svek
och den ene fräck och våldsam och den andre feg och vek,
kan du stå rak i ryggen, är du själv att lita på,
då kan du ju förlita dig på människan ändå!
Under stjärnor, under skyar….

Ur led, ur led är tiden, men det kan klaras än,
du är till och du är född att vrida tiden rätt igen,
och om vi bara börjar, kommer hundratusenfalt
de andra med och allt ska börja ordna sig trots allt!
Under stjärnor, under skyar…

← Tidigare Senare →