Niklas.in Nykter skåning med hjärtat till vänster

Det stora julmust-testet 2014

Här kommer lite sista minuten-tips om julmust för den som ännu inte inhandlat julmust för alla juldagar eller som tänker försöka fynda julmust efter helgerna. Även i år genomförde nämligen UNF- och IOGT-NTO-föreningen 2010 Trots Allt! sin årliga julmustprovning. Nu, efter andra året, är det ju en årlig tradition att genomföra en provning några veckor före jul. Julmust är ju både en väldigt god dryck och en dryck med nykterhetspolitiska ambitioner, så detta känns som en tradition värd att upprätthålla.

Förutsättningarna för årets julmustprovning var ganska likartad som vid förra årets provning, men i år fick undertecknad inta rollen som statens kontrollant och tillse att allt gick rätt till. Nytt för i år var också att vi siktade in oss på premium-sortimentet bland julmust, även om ICA julmust fick vara med som en referens. Då det inte finns någon vedertagen definition av begreppet premium-julmust valde jag på eget bevåg definitionen "julmust som huvudsakligen säljs på glasflaska". 

Provningen genomfördes genom ett blindtest av 11 olika sorters julmust. Då varje must skulle presenteras anonymt och med lika förutsättningar kyldes samtliga under lika lång tid i samma kylskåp (kontrollerad temperatur +8 grader). Möjligen hade någon av julmustsorterna vunnit på en lägre temperatur, men förutsättningarna var samma för alla. Varje julmust presenterades sedan anonymt uppslagen i en kanna.

Förra årets vinnare Zeunerts julmust fick i år se sig slagen av en annan norrländsk julmust: Julmust från Norrland (Nyckel-bryggerier), en klassisk julmust som går hem i alla läger. En julmust som vi starkt vill varna för är årets jumboplacering den danska julmusten Naturfrisk ekologisk julmust. Det enda positiva med denna must är att den är ekologisk.

Juryn betygsatte alla mustar enligt den klassiska betygskalan 0 till 7, som också gör att årets resultat är jämförbart med förra årets resultat. Nedanstående lista baseras på jurydeltagarnas snittbetyg.

1. Julmust från Norrland (Nyckel-bryggerier) – betyg 5,15 

2. Dufvenkrooks julmust – betyg 4,2 

3. Mora must – betyg 4 

4. Nygårda ekfatslagrad julmust – betyg 3,8 

5. Zeunerts julmust – betyg: 3,5 

6. Enbärsmust (Svenskt mathantverk) – betyg 3,4 

7. Apotekarnes årsmust – betyg 3,4 

8. Nygårda bourbonfatslagrad julmust – betyg 2,9 

9. Ica julmust -betyg 2,8 

10. Nygårda romfatslagrad julmust – betyg 2,6 

11. Naturfrisk ekologisk julmust – betyg 0,4

Allt ska börja ordna sig trots allt!

För 25 år sedan bildades en ny IOGT-NTO-förening i Uppsala. Föreningen bildades av ett gäng unga IOGT-NTO:are som tyckte att det saknades en förening för just unga iggisar. De var för gamla för UNF, men kände sig för unga för dåtidens befintliga IOGT-NTO-föreningar. Därför valde de att starta en ny förening. Med sikte på år 2010 valde föreningen numret 2010. Nu har har året passerats (och firats som sig bör), men föreningen lever vidare och är även idag den självklara föreningen för Uppsalas yngre iggisar eller äldre UNF:are.

Föreningen lånade sitt namn från en sång med text av Ture Nerman. Sången delar i sin tur namn med Nermans antinazistiska tidning: Trots Allt! Tidningen gavs ut under andra världskriget och utsattes för censur. Nerman blev även dömd till fängelse för sin kritik av Hitler.
 


Vladimir Lenin, Ture Nerman & Carl Lindhagen i Stockholm 1917

Ture Nerman är en fascinerande person på många sätt. Det är nog hans kamp mot nazismen som gjort honom mest känd, men han var också socialdemokraten som blev vänstersocialist, kommunist och sedan socialdemokrat igen. Tyvärr blev han reaktionär i slutet av sitt liv. Ture Nerman var också nykterist, IOGT-medlem och hängiven agitator för ja-sidan i förbudsomröstningen 1922. Nerman skrev boken Arbetarrörelsens nykterhetspolitik och var en inspirationskälla när vi bildade Nyktra Socialister.

I år fyller alltså Trots Allt! 25-år! Det är förstås ingen ålder på en förening i IOGT-NTO-rörelsen, men en milstolpe att passera på väg mot nya mål. Föreningen är en aktiv 25-åring som kämpar vidare med Ture Nermans hoppingivande text som ledmotiv:

Om dagen är fördärvad och livet ligger svart
och du går där trist och vissen och vet inte var och vart,
ge livet stora famnen, jo, det ordnar sig ändå.
Där oppe över skyarna är himlen alltid blå!

Under stjärnor, under skyar blommar jorden alla år,
efter regnet kommer solsken och på vinter följer vår,
och hur natten ligger kolsvart tar du bara nya tag!
På varenda natt har hittills kommit dag!

Är människorna lumpna och världen full av svek
och den ene fräck och våldsam och den andre feg och vek,
kan du stå rak i ryggen, är du själv att lita på,
då kan du ju förlita dig på människan ändå!
Under stjärnor, under skyar….

Ur led, ur led är tiden, men det kan klaras än,
du är till och du är född att vrida tiden rätt igen,
och om vi bara börjar, kommer hundratusenfalt
de andra med och allt ska börja ordna sig trots allt!
Under stjärnor, under skyar…

Så samlas vi ånyo här… Nykterhetsrörelsens sånger

För ett tag sedan fick jag LP-skivan Så samlas vi ånyo här… Nykterhetsrörelsens sånger av Jobjörn. Skivan är inspelad den 20 mars 1977 på IOGT-NTO:s folkhögskola Tollare utanför Stockholm och innehåller som namnet berättar om en samling sånger från nykterhetsrörelsen. På skivan medverkar en orkester och 150 sångare under ledning av Ricke Löw . Sångerna på skivan finns även i Folkrörelsesångboken, men vissa anges där under annat namn. I låtlistan nedan har jag angett namnet från Folkrörelsesångboken inom parentes.

Sången har alltid haft en viktig plats inom folkrörelserna. Sången stärker samhörigheten bland medlemmarna samtidigt som texterna ofta syftar till att stärka medlemmarna ideologiskt eller är tänkt som propaganda i utåtriktad verksamhet. Sångerna berättar också intressanta saker, dels kan vi tolka texternas innebörd och dels är många av dem skrivna av inflytelserika och intressanta personer. Melodierna är däremot ofta, som vi kommer att se, lånade från kända populära visor och ofta använda av flera folkrörelser. 

En särskild betydelse hade sångerna tidigare inom IOGT-NTO-rörelsen eftersom mötena genomfördes enligt ritual och då hade även sången sin plats på mötena. Nu är förstås ritualerna sedan länge avskaffade, men sångerna finns ju kvar. Ritualen föreskrev sånger att sjunga vid olika delar av ett möte och det präglar texternas innehåll.

Mötena inleddes med begynnelsesång, ett exempel på begynnelsesång är titelmelodin Så samlas vi ånyo här. Texten är skriven av Mauritz Sterner, en pionjär inom nykterhetsrörelsen som skrivit text till många av nykterhetsrörelsens sånger. Sterner var från början rallare och murare, men som så många andra i den tidiga nykterhetsrörelsen fick han intresse för studier och lyckades så småningom bli lärare, föreläsare och författare.

Vid möten välkomnades också nya medlemmar till organisationen genom en välkomstsång, ett exempel är Var välkommen envar med text av Leopold Budde och en melodi lånad från Bernhards Crusells tonsättning av Vikingabalk (Esaias Tegnér).

Efter att de nya medlemmarna avlagt sina nykterhetslöften var det dags för ännu en sång, intagningssången, som erinrade om löftets allvar. Exempel på intagningssånger är Vårt hedersord är givet och Glöm ej löftets helga timma, med text av ovan nämnde Mauritz Sterner. 

Bland sångerna på skivan finns också sånger för några olika förbund. Fram kamrater, fram går fanan är Godtemplarordens sång (IOGT), Som en ädel säd det gömdes hör till Nationaltemplarorden (NTO), Det sväller och sjuder i ungdomsvarmt blod blod är Godtemplarungdomens sång (SGU) och En gång i flydda tider är Blåbandsrörelsens sång. Den första är skriven av en viktig företrädare för nykterhetsrörelsen under tidigt 1900-tal, Johan Bergman. För mig är han mest betydelsefull som grundare av Nykterhetsvännernas Studenthem (Arken) i Uppsala där jag bor, men han var även senare professor, riksdagsman och studierektor inom IOGT. Melodin är hämtad från sången Hold the fort av väckelsekompositören Philip Paul Bliss. Den andra är skriven av legendariske wendelsbergsrektorn Justus Elgeskog, som även var ledarskribent i NTO:s tidning Ariel och ordensstudieledare inom NGTO och senare NTO. Många av hans dikter tonsattes liksom denna av hans fru Ninnie Elgeskog.

Värt att nämna bland skivans sånger är också den fina versionen av Om dagen är fördärvad, annars kallad Trots Allt! Från denna sång har min IOGT-NTO-förening hämtat sitt namn. Texten är skriven av socialisten och nykteristen Ture Nerman, troligen främst känd som antinazistisk tidningsman under andra världskriget. 

I sommarens soliga dagar är antagligen den av skivans sånger som är mest känd bland allmänheten idag. Texten är skriven av Gust E Johansson (Gej) som skrivit ett flertal texter till nykterhetssånger. Om denna sång kommer från nykterhetsrörelsen ursprungligen vet jag faktiskt inte, men den tycks i alla fall ha varit med i någon teateruppsättning inom NTO.

Skivan avslutas med sången Vill du våga en dust som nog är den som idag oftast sjungs inom IOGT-NTO-rörelsen. Texten är skriven av Johan Hellberg. Jag tror det är den Johan Hellberg som var målarmästare och riksdagsledamot från Torshälla. Han var aktiv inom både nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Melodin är lånad från Engelbrektsmarschen.

Fullständig låtlista:

Sida A

1. Fram, kamrater, fram går fanan (Godtemplarordens sång)

2. Vi vill bygga för kommande tider

3. Vårt hedersord är givet

4. Det bor sång på våra läppar

5. Så samlas vi ånyo här

6. Här är unga, käcka viljor (Lägervisa)

7. Löven de grönska (Spel-Olles gånglåt)

8. Det sväller och sjuder i ungdomsvarmt blod (Godtemplarungdomens sång)

9. Glöm ej löftets helga timma

10. Vem kan väl sitta tyst och still


Sida B

1. Var välkommen envar

2. Som en ädel säd det gömdes (Nationaltemplarorden)

3. Om dagen är fördärvad (Trots Allt!)

4. En gång i flydda tider (Blåbandsrörelsens sång)

5. Takt, takt, hållen takten

6. I sommarens soliga dagar

7. Bor jag under ljusa björkars skygd

8. Ut i morgonsolens glans (Sommarhemstrall)

9. Vill Du våga en dust?

Det stora julmust-testet 2013

Julen är snart här och julmusten flödar sedan över en månad tillbaka till glädje för mig och alla andra julmustfantaster. Julmust är väldigt gott, men har också en intressant och ärorik historia. Julmusten skapades nämligen med en nykterhetspolitisk ambition. Julmustens svenska skapare Harry Roberts ville skapa en alkoholfri måltidsdryck och lanserade musten 1910. I samband med och efter förbudsomröstningen 1922 fick musten sitt genombrott och blev en dryck med självklar plats vid svenska högtider, i synnerhet då vid jul.

Med denna stolta historia – vad passar då bättre att samla ett gäng nykterister för att testa det digra utbudet av julmust?

I måndags bjöd min UNF- och IOGT-NTO-förening 2010 Trots Allt! således in till en glögg- och julmustprovning. Julmusten har än idag en stark ställning vid julfiranden runt om i Sverige. På senare år har det dessutom skett en rejäl utveckling av "finmustar" som även kommer i lagrade versioner, med snygga flaskor och snygga etiketter. Julmusten är en dryck att räkna med!

Ett test av den här typen måste naturligtvis ske under kontrollerade former och med rigorösa förberedelser för att ge ett tillförlitligt resultat. Vi genomförde därför ett blindtest under ledning av statens kontrollant Lina Boberg. Av tekniska skäl kunde vi tyvärr inte genomföra en dubbelblind studie. För att varje must skulle presenteras anonymt och med lika förutsättningar kyldes samtliga under lika lång tid i samma kylskåp (kontrollerad temperatur +8 grader). Möjligen hade någon av julmustsorterna vunnit på en lägre temperatur, men förutsättningarna var samma för alla. Varje julmust presenterades anonymt uppslagen i en kanna. Kontrollanten lät varje julmust stå i en minut efter upphällning medan den tidigare musten presenterades för testdeltagarna.

Testdeltagarna var en blandad grupp på tolv personer som testade elva slumpvis utvalda julmustsorter. Efter att ha läst denna långa och befogade bakgrundsbeskrivning antar jag att ni nu är nyfikna på resultatet av vårt test. Vi kan sammanfatta det med att det blev jämt både i botten och i toppen, men klassikern Zeunerts julmust blev en relativt klar vinnare. Det var lite oväntat med tanke på att Zeunerts must är lagrad och att övriga lagrade sorter inte föll testdeltagarna i smaken. Det är värt att påpeka att de flesta som ogillade de lagrade mustsorterna gjorde det på grund deras smak och inte på grund av bristen på smak. Den som gillar romrussin-biten i Aladdin-asken bör kanske spana in Nygårdas romfatslagrade must trots att den fick överlägset sämst betyg i vårt test.

Här kommer hela listan. Varje deltagare betygsatte varje julmust på en skala från 0 till 7 och snittbetyget är det som ligger till grund för denna topplista.

1. Zeunerts julmust. (glasflaska) Betyg: 4,63

2. Vasa gammeldags julmust. Betyg: 4,25

3. Nygårda julmust. Betyg: 4,17

4. Herrljunga premium julmust (glasflaska). Betyg: 4,1

5. Grebbestad julmust (glasflaska). Betyg: 4,09

6. Apotekarnes julmust. Betyg: 4

7. Herrljunga julmust. Betyg: 3,64

8. ICA julmust. Betyg: 2,73

9. Nygårda julmust. Lagrad på ekfat. (glasflaska). Betyg: 2,27

10. Nygårda julmust. Lagrad på bourbonfat. (glasflaska). Betyg: 2,25

11. Nygårda julmust.  Lagrad på romfat. (glasflaska). Betyg: 1,09

Om du upplever att en julmustsort saknas på denna lista får du gärna skänka en motsvarande påskmust till föreningen så är det möjligt att vi genomför en provning av påskmust i vår. 

Att röka tobak (Visa för gossar)

Idag på jobbet på Skansen fick jag en bok av en kollega: Sjung – Sånger samlade och utgivna för N.G.T.O:s grundloger och ungdomsorganisationer. Boken är utgiven 1916 och innehåller många intressanta sånger. En handfull sjungs fortfarande idag, inom nykterhetsrörelsen eller i andra sammanhang, och ytterligare en del känns igen från andra gamla IOGT-sångböcker jag har bläddrat. De flesta är dock nya för mig. Jag fastnade särskilt för en fascinerande sång: Att röka tobak (Visa för gossar). Den visar att det uppenbarligen fanns en negativ syn på tobak inom N.G.T.O på den här tiden. Och att det fanns en del mindre sunda värderingar.

Att röka tobak (Visa för gossar)

Att röka tobak är ett bruk,
Ja visst, ja visst, ja visst.
Som har gjort mången gosse sjuk,
Ja visst, ja visst, ja visst.
Ty giftet in i blodet går,
Och hjärtfel ger i unga år,
Och då får hälsan banesår,
Ja visst, ja visst, ja visst.
 

Kolumbus över havet for,
Tra la, tra la, tra la.
Då såg han med förundran stor,
Tra la, tra la, tra la.
De röda indianerna
Gå kring med eld i munnarna
Och bolma rök ur näsorna
Tra la, tra la, tra la.
 

De vita ville härma dem,
Jaha, jaha, jaha.
De förde tobaksbruket hem,
Jaha, jaha, jaha.
Och så som vilden gjort förut,
Gör nu den vite utan prut.
"Förvildad" blir han själv till slut,
Jaha, jaha, jaha.
 

Nog mången anser fint och nätt,
Åhå, åhå, åhå.
Att röka sig en cigarett,
Åhå, åhå, åhå.
De göras i Amerika
Av skräp, som ingen där vill ha.
Att lura svensken går så bra.
Åhå, åhå, åhå.
 

Att stoppa snus i munnen in,
Å fy, å fy, å fy,
Det tyder på ett snuskigt sinn',
Å fy, å fy, å fy,
Den sig på hjärnan lägga plär,
Och mången nu på dårhus är,
Som hållit snusen allt för kär,
O ve, o ve, o ve!
 

Min kära gosse, tänk så här:
– Hurra, hurra, hurra. –
"Att bruka tobak skadligt är.
Hurra, hurra, hurra;
Nej, hellre jag min kassa spar,
Och så min hälsa haver kvar
Och lever frisk i all min dar,
Hurra, hurra, hurra!

← Tidigare Senare →